Användarvillkor

§ 1. INLEDNING

 

Dessa användarvillkor gäller för www.tejpservice.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Handelsbolaget ML Tejpservice med organisationsnummer 969793-4561.

 

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

 

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

 

Om du har startat ett konto hos oss skall du kontakta oss för att få dina personliga uppgifter raderade. Om prenumererar på vårt nyhetsbrev avslutar du enkelt ditt avtal genom att avprenumerera, som finns längst ned på varje utskick som sker via mail.

 

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

 

Ändringar av våra användarvillkor kommer att skickas på mail. Längst upp på sidan av våra användarvillkor finns även ett datum som visar när villkoren senast uppdaterades.

§ 2. SYFTE

Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:

 

Sälja tejp till privatpersoner, föreningar och företag.

 

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN

 

Webbsidan ägs samt hanteras av Handelsbolaget ML Tejpservice i egenskap av juridisk person med säte i Göteborg.

 

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

Användarnas ytterligare skyldigheter:

Om ni vill använda bilder, text eller andra tillgångar på sida skall ni kontakta oss.

 

§ 5. IMMATERIALRÄTT

 

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING

 

Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.

 

Stripe ansvarar för all betalningshantering och debitering sker genom direktöverföring från köparens bankkonto.

 

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

a) Handelsbolaget ML Tejpservice förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

 

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

 

- För- och efternamn

- Adress

- E-postadress

- Telefonnummer

 

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

 

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

 

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

 

Vi samlar in så lite information som möjligt. Endast den information som krävs för att genomföra köpet. Dessutom behöver vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress adress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv. Tejpservice behandlar all personlig information som konfidentiell. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du kan få detta ändrat eller borttaget.

 

d) Tredje man

 

Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till tredje part enligt följande:

 

När vi levererar våra leveranser så måste de få veta de nödvändiga personuppgifter som behövs för att kunna slutföra en order. Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi kan komma att behöva redovisa underlag för skattemyndigheten. Vi använder även cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg. Vi använder dessutom Googles tjänster Google Analytics.

 

Personuppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

 

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering

 

Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

 

g) Användarnas rättigheter

 

Rätt till registerutdrag

 

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

 

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Oscar Meyer över antingen telefon, 076 008 20 09, eller genom e-mail, oscar@tejpservice.se.

 

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

 

Rätt till information och rätt till rättelse

 

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Handelsbolaget ML Tejpservice för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

 

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifter begränsas.

Rätt till radering

 

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för 

- Om samtycket återkallas

- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det

- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen

- Om personuppgifterna har behandlats olagligt

- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Oscar Meyer på antingen telefon, 076 008 20 09 eller på mail, oscar@tejpservice.se. Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.

§ 8. COOKIES

 

www.tejpservice.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

 

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

 

Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:

- för att ge den bästa upplevelsen

- för att ge besökarna tillgång till olika funktioner på webbplatsen samt för att följa upp webbplatsen besökstrafik, för att med hjälp av insamlade data kunna förbättra webbplatsen

 

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.tejpservice.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

 

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

 

Om dessa villkor ej följs har vi rätt att stänga av dig från våra hemsida helt, ta bort ditt konto och ta bort din mail från vårt nyhetsbrev.

 

§ 10. JURISDIKTION

 

Hemsidan, www.tejpservice.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

 

§ 11. KONTAKT

 

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post oscar@tejpservice.se. För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.

Senast uppdaterad 2020-07-07